Konsultacje specjalistyczne

Każdy pacjent w ramach wizyty może liczyć na moją fachową konsultację.

Konsultacje specjalistyczne 2019-01-11T12:49:54+00:00

Project Description

Konsultacje specjalistyczne

Każdy pacjent w ramach wizyty może liczyć na fachową konsultację, która obejmuje:

  • zebranie wywiadu chorobowego,
  • badanie kliniczne,
  • omówienie badań RTG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej,
  • zaplanowanie leczenia zachowawczego lub operacyjnego,
  • omówienie leczenia operacyjnego w przypadkach dyskopatii, zmian zwyrodnieniowych, złamań urazowych, osteoporotycznych, kręgozmyków i innych.

Najczęściej leczenie schorzeń kręgosłupa zaczyna się od kompleksowego leczenia zachowawczego, na które składają się: leki, zabiegi fizykoterapeutyczne, masaże, ćwiczenia, mobilizacje oraz instruktaż ćwiczeń do domu. Leczenie zachowawcze uzupełniają kontrole okresowe. W wielu przypadkach ten schemat postępowania przynosi realne korzyści. Jednak z chwilą braku poprawy przedstawiam choremu plan leczenia operacyjnego. Lecznica CMS posiada bardzo dobre warunki do przeprowadzenia zabiegów operacyjnych. Na ogół są to kilkudniowe hospitalizacje, a każdy pacjent ma swoją jednoosobową salę z całodobową opieką pielęgniarsko-lekarską. Ponadto do każdego chorego przydzielony jest rehabilitant.

MOJA OFERTA:

DANE KONTAKTOWE:

GODZINY PRZYJĘĆ:

Poniedziałek16:00 – 19:00
Środa10:00 – 14:00
Czwartek16:00 – 19:00